Vilkår & Betingelser Bryllup

FOTOGRAF TINA LIV

Booking af Bryllupsfotografering

Herunder kan læses mine vilkår & betingelser for booking af bryllupsfotografering hos Fotograf Tina Liv.
Det er vigtigt at I læser alle punkter igennem og forstår dem. Ved accept af bookingaftalen accepteres disse vilkår & betingelser.

Hvis I har spørgsmål til nogle af punkterne er I selvfølgelig velkomne til at kontakte mig for at få en uddybning.

Ved booking af Fotograf Tina Liv, erklærer bruden & gommen sig enige i nedenstående. De involverede parter er forpligtet til at overholde denne indholdet af disse punkter fuldt ud, herunder brugsret, brugsformål, samt ophavsretslige forhold. Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for tredjemands misbrug af materialet. Parterne er forpligtet til at orientere modparten om konstateret misbrug.

Ved booking af Fotograf Tina Liv og/eller 2. shootere, anerkender klienten at være bekendt med Tina Liv’s portfolie & anmoder om fotografisk dækning med kendskab til Fotograf Tina Liv’s stil. Klienten er indforstået med at Fotograf Tina Liv og/eller 2. shootere fotografiske dækning er af enestående, og et mix af kunstnerisk & dokumentarisk, karakter, at de leverede billeder kan være forskellig fra billeder taget af Fotograf Tina Liv og/eller 2. shootere i fortiden, at Fotograf Tina Liv og/eller 2. shootere arbejde er i konstant udvikling, og for at skabe de billeder, skal Fotograf Tina Liv og/eller 2. shootere bruge deres personlige, kunstneriske bedømmelse til at skabe billeder i overensstemmelse med Fotograf Tina Liv’s personlige vision af brylluppet, som kan være anderledes end klientens vision af brylluppet. Det er ikke påtvunget Fotograf Tina Liv at udlevere alle billeder skudt på dagen, hvilke billeder der udleveres til klienten, er Fotograf Tina Liv’s egen beslutning.

For at Fotograf Tina Liv eller ansatte kan fotografere jeres bryllup ordentligt, har Fotograf Tina Liv eller 2. shootere behov for et bryllupsmøde enten i studiet eller via Skype med henblik på gennemgang af locations, program og endelige detaljer for bryllupsdagen.
Dette formøde skal ligge i ugen op til brylluppet. Fotograf Tina Liv eller 2. shootere kræver 1 times ren fotograferingstid med brudeparret alene.

Fotograf Tina Liv og/eller 2. shootere skal være den(de) eneste professionelle fotograf(er) til brylluppet. Er der booket en fotograf til videooptagelser bedes dette blive oplyst. Gæster er selvfølgelig velkomne til at fotografere brylluppet, dog forbeholder Fotograf Tina Liv og/eller 2. shootere sig retten til at afvise gæsters fotografering under gruppefotograferinger da flere kameraer distraherer dem der bliver fotograferet.

Ved enhver fotoopgave der overstiger 8 timer, kræves mindst et varmt måltid stillet til rådighed for Fotograf Tina Liv og 2. shootere.
Ved heldagsbryllupper med en afstand på mere end 2,5 timers kørsel vil overnatningsomkostninger blive tillagt prisen. Overnatningstillæg er 1250,00kr. I vil blive informeret om dette hvis det er aktuelt.

Priser på album, træblokke eller print/canvas osv. forhandles efter den gældende prisliste. Ved booking betales 2500,00kr som forudbetaling, og restbeløbet faktureres umiddelbart efter bryllupsdagen. Det er klientens ansvar at sørge for at Fotograf Tina Liv har de korrekte kontaktoplysninger.

Fotograf Tina Liv har de fulde rettigheder og er eneste indehaver af ophavsretten på det fotografiske materiale. Fotograf Tina Liv forbeholder sig retten til at bruge det fotografiske materiale i reklameøjemed. Dette gælder også for anvendelse af materialet i konkurrencer samt udstillinger og til fri anvendelse i forbindelse med undervisning & guider udarbejdet af Fotograf Tina Liv.
Det er utrolig vigtigt for min virksomhed at jeg kan fremvise nyeste fotografiske materiale fra bryllupsfotograferingerne, da det er måden hvorpå jeg kan booke nye par ind. Der kan selvfølgelig nedlægges veto på nogle billeder der ikke ønskes vist.
Ved levering af billedfiler må klienter lave printprodukter med de leverede printfiler. Ved anvendelse på sociale medier (Facebook, blogs, Bryllupsklar mv.) skal Fotograf Tina Liv gerne angives. Der må ikke ændres i det fotografiske materiale. Beskæring & billedbehandling skal bibeholdes som Fotograf Tina Liv har udfærdiget det. Det fotografiske materiale må ikke videresælges til tredjepart, eller bruges kommercielt uden aftale med Fotograf Tina Liv.
Ved krænkelse af ophavsretten betales et erstatningsbeløb til Fotograf Tina Liv, lydende på 1500,- pr billedfil der er misbrugt. Materialet må ikke benyttes på en måde som kan virke krænkende på parterne.

Klienten er indforstået med at holde Fotograf Tina Liv og/eller 2. shootere skadesløs i forhold til afbrudt bryllupsfotografering i forbindelse med alvorlig sygdom, dødsfald eller ulykke på vej til brylluppet, eller ulykke under fotograferingen af brylluppet.
Fotograf Tina Liv og/eller 2. shootere er ikke ansvarlig for manglende dækning af dele af brylluppet, i tilfælde af begivenheder der er uden for Fotograf Tina Liv’s kontrol (force majeure). Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forkerte angivelser af adresser, forsinkelser forvoldt af parret eller parrets gæster, vejret, restriktioner på lokationer, trafikale forhold, afspærringer, uheld og tyveri.
Fotograf Tina Liv og/eller 2. shootere kan ikke gøres ansvarlig for baggrunde og lysforhold der forringer kvaliteten af det bestilte arbejde eller umuliggør opgaven. Fotograf Tina Liv og/eller ansatte kan ikke stilles til ansvar for ikke at have fotograferet dele af brylluppet, herunder enkeltpersoner, situationer eller genstande.
Det er, medmindre andet er tydeligt skriftligt aftalt, parrets ansvar at indsamle tilladelser til at fotografere på de ønskede steder hvis sådanne kræves. Bemærk at mange offentlige bygninger, fx banegårde, metrostationer, indkøbscentre og lign. har forbud mod fotografering, medmindre der er indhentet en skriftlig tilladelse. Dette er også gældende ved naturområder ejet af Naturstyrelsen.
Ved levering af digitale bryllupsbilleder er det alene klientens ansvar at opbevare dem og enhver kopi deraf og det er ikke pålagt Fotograf Tina Liv at reproducere eller erstatte filer, albums mv. der er i klientens varetægt. Det anbefales at en backup af filerne gemmes, fysisk adskilt fra originalerne.
Fotograf Tina Liv opbevarer originalerne i 2 år efter brylluppet, herefter arkiveres de.

I tilfælde af, at Fotograf Tina Liv og/eller 2. shootere ikke kan udføre denne aftale som følge af personskade, brand, dødsfald, sygdom, force majeure, eller anden situation udenfor Fotograf Tina Liv’ og/eller 2. shooteres kontrol vil Fotograf Tina Liv gøre alt i sin magt for at finde en afløser til at overtage opgaven.
Hvis en passende fotograf ikke kan findes til at overtage brylluppet, kan Fotograf Tina Liv opsige denne kontrakt på ethvert tidspunkt, ved at returnere klientens forudbetaling, og give skriftlig meddelelse om en sådan opsigelse til klienten. I et sådant tilfælde har Fotograf Tina Liv intet yderligere ansvar overfor klienten i forbindelse med denne aftale.

I tilfælde af udsættelse eller aflysning af brylluppet indtil 2 måneder før den bookede dato, beholder Fotograf Tina Liv den indbetalte forudbetaling.
Denne refunderes kun hvis Fotograf Tina Liv kan ombooke bryllupsdatoen til samme eller større værdi.
Opsigelse af kontrakten skal foregå i en skriftlig meddelelse til Fotograf Tina Liv. Ved opsigelse af kontrakten, eller ved kontraktbrud indenfor 2 måneder før den bookede dato betales 100% af den samlede pakke som erstatning for tab.