Info & priser for Bryllupsreportage 2024

Priser

Priserne herunder tager udgangspunkt i, at jeg må anvende jeres billeder på min hjemmeside, sociale medier og undervisningsmateriale.
Såfremt der ikke gives samtykke hertil, eller såfremt samtykket trækkes tilbage på et senere tidspunkt, vil der blive tillagt 2000 kr. til de oplyste priser.
Billeder til fremvisning på hjemmeside kan være i enten offentlige gallerier med menulink, eller de private hvor linket skal tilsendes af mig for at få adgang.
Undervisningsmateriet vil være for fotografer i et medlemsforum.

Antallet af billeder oplyst i pakkerne er minimumsantallet. Jeg har ikke loft på antallet og jeg redigerer derfor alle der går gennem nåleøjet - derfor kan antallet være noget højere i mange tilfælde. Dette afhænger af omstændighederne for dagen, samt antallet af gæster.

Ved heldagsreportager med over 80 gæster anbefaler jeg booking af ekstra fotograf for at få så mange fotograferet som muligt, kontakt mig for ledighed og pris på dette da jeg kun booker få bryllupper ind med ekstra fotograf på.

Jeg har af og til "føl" med på min bryllupsopgaver, dette er ikke noget I betaler ekstra for.
Det er ren og skær læring for den ekstra fotograf og der kan derfor ikke med sikkerhed gives ekstra billeder med, ligesom vedkommende heller ikke vil stå alene med vigtige elementer på dagen. Vedkommende kan ikke anses som værende en ekstra fotograf.
Ønskes ekstra fotograf til forberedelse, eller flere vinkler i kirken mm. skal denne bookes til pakken.

pakke 1

11.900 kr.

Bryllupsreportage fra vielse til vals
Mindst 625 redigerede billedfiler
Bryllupsmøde før dagen

Denne pakke inkluderer bryllupsreportage fra vielse til dans efter valsen.
Inkluder forberedelsen for 1000kr ekstra

pakke 2

9.900 kr.

Bryllupsreportage fra vielse til reception
Mindst 225 redigerede billedfiler
Bryllupsmøde før dagen

Denne pakke inkluderer bryllupsreportage fra vielse til reception. Senest til kl 18.00

Tillæg

Kørsel tillægges 3 kr. pr. påbegyndt km
Bro + færge tillægges prisen
Ekstra fotograf til dagen, kontakt mig for info
Formøde hos jer koster 500 kr. + transport

Køb af album mv. til reduceret priser ved booking
Ønsker om en boudoirsession?
Ved booking af bryllupspakke gives særpris

Passer mine pakker ikke på jer? Kontakt mig for tilbud på jeres specifikke ønsker.

F.A.Q.

Jeg har samlet en hurtig lille f.a.q. liste til jer herunder.
Skulle I have spørgsmål der ikke er blevet belyst enten i f.a.q. eller andre steder på siden her så send mig en mail: mail@tinaliv.com.
Det samme gør sig gældende hvis der er noget I er i tvivl om, spørg endelig 🙂

Hvordan booker vi dig?

I sender mig en mail med ønske om booking, hvis datoen er ledig og vi er et godt match laver vi en bookingaftale.
For at booke mig til jeres bryllup, opkræver jeg 2.000 kr. ved booking.
Denne betaling er ikke-refundérbar, såfremt I aflyser, men fratrækkes naturligvis jeres slutregning.
Booking er gældende fra det øjeblik I får tilsendt jeres bookingaftale & faktura.

Får vi en bookingaftale?
Hvordan foregår betaling?
Får vi råfilerne?
Hvornår og hvordan modtager vi billederne?
Skal du have mad og drikke på dagen?
Hvad koster transport mm.?
Viser du vores billeder online?
Hvad er en printfil?
Hvad er en webfil/Facebookfil?
Hvordan opbevarer vi bedst vores billedfiler?
Kan vi købe produkter hos dig?
Kan vi få hjælp til udvælgelse af billeder til albummet?
Designer du vores album?
Kan du levere takkekort?
Designer du takkekort?
Vilkår & Betingelser

Herunder kan læses mine vilkår & betingelser for booking af bryllupsfotografering hos Fotograf Tina Liv.
Det er vigtigt at I læser alle punkter igennem og forstår dem. Ved accept af bookingaftalen accepteres disse vilkår & betingelser.

Hvis I har spørgsmål til nogle af punkterne er I selvfølgelig velkomne til at kontakte mig for at få en uddybning.

Ved booking af Fotograf Tina Liv erklærer brudeparret sig enige i nedenstående. De involverede parter er forpligtet til at overholde denne aftales indhold fuldt ud, herunder brugsret, brugsformål samt ophavsretslige forhold. Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for tredjemands misbrug af materialet. Parterne er forpligtet til at orientere modparten om konstateret misbrug.

Såfremt der ønskes ændringer til aftalen, såsom opgradering af bryllupspakken, ændring af samtykket til fremvisninger eller lign. skal dette meddeles skriftligt hurtigst muligt, så Fotograf Tina Liv kan udarbejde en tilføjelse til vores aftale.

Al betaling sker før bryllupsdagen.
Ved booking får klienten fremsendt faktura på forudbetaling på 2.000 kr. sammen med bookingaftalen.
Forudbetalingen er bindende i det øjeblik aftalen indgås, og til straks betaling.
Restbeløbet faktureres 1-2 måneder før bryllupsdagen.
Bookes brylluppet indenfor 2 måneder før bryllupsdagen fremsendes faktura på det fulde beløb til samlet betaling før bryllupsdagen.

For at Fotograf Tina Liv eller ansatte kan fotografere jeres bryllup ordentligt, har Fotograf Tina Liv eller ansatte behov for et bryllupsmøde enten i studiet eller via skype med henblik på gennemgang af lokationer, tidsplan for dagen og endelige detaljer.
Dette formøde skal ligge i ugen op til brylluppet, hvor de fleste informationer er på plads.
Ønsker I at holde mødet hjemme hos kontakt mig da for pris og mulighed.

Fotograferingen foregår ud fra de forudsætninger der er på location (f.eks. lys, vejr, aktiviteter).
Fotograf Tina Liv anvender primært naturligt lys, hvilket betyder at billeder taget på steder med begrænset lys (f.eks. kirken) må forventes at have poetisk billedstøj. Flash anvendes efter behov, dog aldrig i kirken, af hensyn til ceremonien.
Den fotografiske dækning vil være et mix af kunstnerisk & dokumentarisk karakter.
De leverede billeder kan være forskellige fra billeder taget af Fotograf Tina Liv og/eller ansatte tidligere, da arbejdet konstant er i udvikling.
For at skabe billederne, skal Fotograf Tina Liv og/eller ansatte bruge deres personlige og kunstneriske bedømmelse til at skabe billeder i overensstemmelse med Fotograf Tina Liv’s personlige vision af brylluppet, som kan være anderledes end klientens vision af brylluppet.
Ved fotografering af gæster bestræber Fotograf Tina Liv og/eller ansatte sig på at fotografere samtlige gæster i form af situationsbilleder. Dog kan det ikke garanteres, at alle fotograferes idet det er vanskeligt at holde overblik over samtlige gæster, der naturligt bevæger sig rundt.
Fotograf Tina Liv eller ansatte kræver, så vidt muligt, 1 times ren fotograferingstid med brudeparret alene.

Fotograf Tina Liv og/eller ansatte skal være den(de) eneste professionelle fotograf(er) til brylluppet. Er der booket en fotograf til videooptagelser bedes dette blive oplyst af hensyn til samarbejde på dagen. Gæster er selvfølgelig velkomne til at fotografere brylluppet, dog forbeholder Fotograf Tina Liv og/eller ansatte sig retten til at afvise gæsters fotografering under gruppefotograferinger da flere kameraer distraherer dem der bliver fotograferet.

Alle billeder lavet af Fotograf Tina Liv og/eller ansatte er beskyttet af ophavsretsloven.
Det betyder at Fotograf Tina Liv har alle rettighederne til det fotografiske materiale, og de må ikke kopieres, printes, ændres, videresælges eller reproduceres uden Fotograf Tina Liv’s skriftlige tilladelse.
Fotograf Tina Liv’s ophavsret forløber over 50 år.
Dog giver Fotograf Tina Liv, ved levering af billedfilerne, brudeparret brugsretten over billederne til privat brug. Dette betyder at brudeparret frit kan printe billederne til privat brug og dele billederne på private konti på de sociale medier såsom Facebook og Instagram. Ved offentliggørelse på private konti på de sociale medier bedes Fotograf Tina Liv angives som fotograf, eller anføres med link til hjemmeside: www.tinaliv.com.
Brug af billeder udover ovenstående kræver tilladelse fra Fotograf Tina Liv.
Det fotografiske materiale må ikke videresælges eller videregives til 3. part, hverken i privatregi eller kommercielt. Ønsker I at dele billederne med jeres bryllupsleverandører, til brug som markedsføring for leverandøren, skal I kontakte mig for at lave en aftale herom.
Ved krænkelse af ophavsretten opkræves erstatning for misbrug.
Det fotografiske materiale må ikke benyttes på en måde som kan virke krænkende på parterne.

Fotograf Tina Liv fremviser ikke billeder på hjemmeside og sociale medier uden brudeparrets samtykke.
Ved booking skal I tage stilling til om Fotograf Tina Liv må fremvise jeres billeder eller om I ønsker at holde dem privat. Fremvisningen kan være i de offentlige gallerier eller de private gallerier, hvor linket skal gives for at se dem.
Alle angivne priser tager udgangspunkt i, at jeg må anvende jeres billeder på min hjemmeside og sociale medier. Såfremt der ikke gives samtykke hertil, eller såfremt samtykket trækkes tilbage på et senere tidspunkt, vil der blive tillagt 2000 kr. til de oplyste priser.
Vores aftale omkring fremvisning af billeder online vil blive skrevet i jeres bookingaftale, og prisen vil ligeledes afspejle denne aftale.
Fremvisning omfatter hele jeres valgte pakke, og ikke kun bryllupsportrætterne. Skulle der være enkelte billeder der ønskes private er det selvfølgelig en mulighed, ligesom jeg ikke viser nøgenhed uden ekstra tydelig samtykke. Det er Fotograf Tina Liv der udvælger hvilke billeder fra dagen der ønskes fremvist.
Brudeparret bedes informere gæsterne om et samtykke, da det er brudeparret der er ansvarlig for tilladelse fra gæsterne.
Ved tilbagetrækning af samtykke på et senere tidspunkt skal I sende mig en mail med ønsket, hvorefter I vil modtage faktura på modregningen. Når denne er betalt vil jeres billeder blive fjernet fra min hjemmeside samt sociale medier.

Brudeparret er indforstået med at holde Fotograf Tina Liv og/eller ansatte skadesløs i forhold til afbrudt bryllupsfotografering i forbindelse med alvorlig sygdom, dødsfald eller ulykke på vej til brylluppet, eller ulykke under fotograferingen af brylluppet.
Fotograf Tina Liv og/eller ansatte er ikke ansvarlig for manglende dækning af dele af brylluppet, i tilfælde af begivenheder uden for Fotograf Tina Liv’s kontrol (force majeure). Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forkerte angivelser af adresser, forsinkelser forvoldt af parret eller parrets gæster, person der går ind foran Fotograf Tina Liv, vejret, restriktioner på locations, trafikale forhold, afspærringer, uheld og tyveri. Fotograf Tina Liv og/eller ansatte kan ikke gøres ansvarlig for baggrunde og lysforhold, der forringer kvaliteten af det bestilte arbejde eller umuliggør opgaven. Fotograf Tina Liv og/eller ansatte kan ikke stilles til ansvar for ikke at have fotograferet dele af brylluppet, herunder enkeltpersoner, situationer eller genstande.
Ved levering af digitale billedfiler er det alene klientens ansvar at opbevare dem og enhver kopi deraf og det er ikke pålagt Fotograf Tina Liv at reproducere eller erstatte filer, albums mv. der er i klientens varetægt. Det anbefales at en backup af filerne gemmes, fysisk adskilt, fra det originale sæt filer I modtager.

I tilfælde af, at Fotograf Tina Liv og/eller ansatte ikke kan udføre denne aftale som følge af personskade, brand, dødsfald, sygdom, force majeure, eller anden situation udenfor Fotograf Tina Liv’ og eller ansattes kontrol vil Fotograf Tina Liv gøre alt i sin magt for at finde en afløser til at overtage opgaven. Hvis en passende fotograf ikke kan findes til at overtage brylluppet, kan Fotograf Tina Liv opsige denne kontrakt på erhvert tidspunkt, ved at returnere klientens forudbetaling samt evt. andre betalinger, og give skriftlig meddelelse om en sådan opsigelse til klienten. I et sådant tilfælde har Fotograf Tina Liv intet yderligere ansvar overfor klienten i forbindelse med denne aftale.

I tilfælde af udsættelse eller aflysning af brylluppet beholder Fotograf Tina Liv den indbetalte forudbetaling.
Ved udsættelse af brylluppet til ny dato indenfor 2 år, kan klienten overføre forudbetalingen til den nye dato såfremt Fotograf Tina Liv er ledig.
Ved opsigelse af aftalen, eller ved kontraktbrud indenfor 2 måneder før datoen betales 100% af den samlede pakke som erstatning for tab.

Ved enhver fotoopgave der overstiger 8 timer, kræves mindst et varmt måltid stillet til rådighed for Fotograf Tina Liv og ansatte. Ved heldagsreportager af bryllupper med en afstand på mere end 2,5 time kørsel kan overnatningsomkostninger blive tillagt prisen. Overnatningstillæg er 1.250 kr.
Klienten vil blive informeret om overnatning hvis dette bliver aktuelt.

Album, vægprint mv. forhandles efter den gældende prisliste ved bestilling. 
Booking af bryllupspakke udløser adgang til særskilt prisliste for produkter til reduceret pris. 
Ved bestilling af album vælger klienten selv ønskede billeder til albummet, hvorefter Fotograf Tina Liv udarbejder forslag til layout. Størrelse af album, samt sidetal og cover er alle med mulighed for opgraderinger. I vælger selv om I ønsker at udvælge billeder via jeres online galleri, eller I ønsker at komme forbi Fotograf Tina Liv for at få guidning til udvælgelse, samt valg af album.

error: Content is protected !!